Lukket midlertidigt / Closed temporarily


Tiden vil vise, hvor meget indhold der kommer op at køre igen / Time will show how much content will be up and running again


Hvis du har noget på hjerte, eller er der noget du gerne vil vide, så ring til mig på det nummer, du sikkert stadig har – eller send en mail

If there is anything you feel like telling me about, or something you would like to know, call me on the number you probably still have – or shoot me an email

Jeg er ikke på nogen af de asociale medier / I am not on any of the nonsocial medias

BACK