IB EISNeR (1925-2003)


Bakkeparti. Sign. IB EISNeR. Olie på lærred / Oil on canvas


1996, Sign. IB EISNeR. Olie på lærred / Oil on canvas


1983, plakat i anledning af BAKKEN's 400 års jubilæum / poster celebrating BAKKEN's 400 years anniversary


Jan Svane   Anni Løgstrup   Otto von Müllen   Wilmans   Jens Sørensen   Johannes Meyer Andersen

Jeppe Eisner   Wilhelm Wils   Kaj Molter   Carlo Hornung Jensen   S. Johansen   Plakater/Posters


Take me back

Flag Counter