GAMLE PLAKATER / OLD POSTERS


Bakkeplakat fra 1920'erne – Bakken poster from the 1920'es


Bakkeplakat fra 1950'erne – Bakken poster from the 1950'es – Orla Muff


Bakkeplakat / Bakken Poster 1990 under Jeppe Eisner

Bakkeplakat / Bakken Poster 1983 under IB EISNeR


Jan Svane   Anni Løgstrup   Otto von Müllen   Wilmans   Jens Sørensen   Johannes Meyer Andersen

IB EISNeR   Jeppe Eisner   Wilhelm Wils   Kaj Molter   Carlo Hornung Jensen   S. Johansen


Take me back

Flag Counter